Wystawa – Ostatni żołnierz września

Wystawa – Ostatni żołnierz września – 125. rocznica urodzin mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.


12.09.2022 r. słuchacze kierunków technik usług kosmetycznych semestr III, higienistka stomatologiczna semestr III, terapeuta zajęciowy semestr IV brali udział w wyjściu na wystawę „Ostatni żołnierz września”. Została ona przygotowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle z okazji 125. rocznicy urodzin mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.
Henryk Dobrzański, urodzony w Jaśle, całe swoje dorosłe życie poświęcił służbie ojczyzny, walcząc na frontach I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej. Po I wojnie pozostał nadal w służbie w wojsku. Był doskonałym jeźdźcem i należał do reprezentacji jeździeckiej Polski. Odnosił liczne sukcesy sportowe w zawodach hippicznych. We wrześniu 1939 r. był dowódcą oddziału ułanów. Po kapitulacji Polski nie złożył broni lecz założył „Oddział wydzielony Kawalerii Wojsk Polskich” i przyjął pseudonim Hubal. Ze swymi żołnierzami toczył zacięte boje w Kieleckim do kwietnia 1940 r, kiedy został osaczony przez przeważające siły wroga. Zginął zastrzelony z broni maszynowej pod Anielinem 30 kwietnia 1940 r. Jego zwłok nie odnaleziono do dzisiaj.
Wystawa pokazuje nie tylko wojenną stronę życia legendarnego majora, ale także życie prywatne – historię rodu, dzieciństwo, które spędził w Pałacu Sroczyńskich, młodość, małżeństwo z Zofią Zakrzeńską, zabawy z córką Krystyną, bale, konkursy taneczne i jego wielką miłość do koni.
Słuchacze obejrzeli również wystawę modelarską zorganizowanej przez Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych „Galicja” z Krosna. Podziwiali pomniejszone repliki pojazdów militarnych, samolotów, okrętów, samochodów.