Szkolny ośrodek kariery

Celem Szkolnego Ośrodka Kariery jest przygotowanie słuchaczy do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.

Cele szczegółowe:

1. Poznawanie własnych zasobów.

2. Swiat zawodów i rynek pracy.

3. Rynek edukacyjny i uczenie sie przez całe życie.

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.