Klub absolwenta

Wiemy, jak ważne jest wsparcie podczas pierwszych kroków na rynku pracy – chcemy służyć radą i towarzyszyć naszym absolwentom na krętej ścieżce kariery. W tym celu stworzyliśmy Klub Absolwenta Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

Cele naszej działalności:

  • podtrzymywanie więzi z absolwentami,
  • promowanie sukcesów i osiągnięć naszych absolwentów,
  • monitorowanie ich losów zawodowych,
  • udostępnianie ofert pracy,
  • włączanie absolwentów do prowadzonych przez szkołę projektów unijnych,
  • umacnianie wizerunku absolwentów w kręgach pracodawców.

Pragniemy wspierać inicjatywy absolwentów, promować Ciebie i Twoje osiągnięcia – nie tylko te dotyczące kariery zawodowej. Będziemy dumni mogąc zamieszczać informacje o Twoich sukcesach na stronie szkoły i facebooku. Chcemy, by te publikacje były inspiracją dla pozostałych członków Klubu Absolwenta i stanowiły motor napędowy ich działań.

Napisz do nas:  absolwent.ms@gmail.com