Rekrutacja

MEDYCZNO-SPOŁECZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W JAŚLE JEST SZKOŁĄ PUBLICZNĄ, BEZPŁATNĄ.

KSZTAŁCENIE OD września 2024

 • opiekun medyczny (stacjonarnie)
 • technik masażysta (stacjonarnie)
 • technik usług kosmetycznych (stacjonarnie)
 • technik farmaceutyczny (dziennie)
 • terapeuta zajęciowy (stacjonarnie)
 • podolog (stacjonarnie)
 • opiekunka dziecięca (zaocznie)
 • technik elektroradiolog (dziennie)

OFERTA PŁATNYCH KURSÓW 2023/2024

 • Sekretarka medyczna
 • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
 • Pierwsza pomoc
 • Opieka nad chorym unieruchomionym w łóżku
 • Zwalczanie otyłości i zdrowy styl życia
 • Masaż w odnowie biologicznej i spa
 • Pierwsza pomoc dla rodziców/osób zajmujących się dziećmi
 • Wspomaganie rozwoju dziecka do 1 roku życia (pierwsza pomoc)
 • Wspomaganie rozwoju dziecka do 1 roku życia (rozwój psychoruchowy)
 • Wspomaganie rozwoju dziecka do 1 roku życia (pielęgnacja i żywienie)
 • Pielęgnacja dłoni – masaż dłoni zabieg parafinowania dłoni
 • Manicure biologiczny
 • Manicure tradycyjny
 • Manicure hybrydowy
 • Manicure japoński
 • Język migowy
 • Język migowy dla personelu medycznego
 • Język angielski w opiece nad osobą starszą i niedołężną – poziom podstawowy
 • Język angielski przydatny do pracy w restauracji/pubie – poziom podstawowy
 • Kurs taneczny
 • Aktywizacja zawodowa – podjęcie działalności gospodarczej
 • Handmade – czyli wszystko z niczego
 • Warsztaty artystyczne
 • Decoupage – warsztaty
 • Kultywowanie tradycji

Wymagane dokumenty kandydata ubiegającego się o przyjęcie na semestr pierwszy zgodnie z regulaminem rekrutacji:

 • oryginał/odpis notarialny świadectwa ukończenia szkoły średniej/średniej branżowej
 • oryginał posiadanego świadectwa ukończenia szkoły (dotyczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych)
 • kwestionariusz kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły wydaje szkoła w sekretariacie szkoły lub:

można wydrukować plik w formacie „docx” (drukuj dwustronnie) i wypełnić ręcznie lub można wypełnić formularz wykorzystując komputer z programem Word lub OpenOffice/LibreOffice i po wypełnieniu formularza wydrukować dwustronnie,

– kwestionariusz 2024/2025 (Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle)

kwestionariusz 2023/2024 (kursy płatne)

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (poradnia medycyny pracy, druk skierowania do pobrania w sekretariacie szkoły)
  • w przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w wymaganym terminie, kandydat informuje o tym dyrektora szkoły wskazując przyczynę niedotrzymania terminu.
  • informację tę składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.
  • zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w pkt. 1 składa się dyrektorowi szkoły, do której słuchacz został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2021 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17.02.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2022 r. poz. 421)

 • dowód osobisty do wglądu
 • komplet dokumentów prosimy składać w sekretariacie szkoły.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły w godz. 8.00 – 15.00 tel. 13 446 8249, 13 446 8571.

Regulamin rekrutacji w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle na rok szkolny 2023/2024 – otwórz