Rekrutacja

MEDYCZNO-SPOŁECZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W JAŚLE JEST SZKOŁĄ PUBLICZNĄ, BEZPŁATNĄ.

KSZTAŁCENIE OD LUTEGO 2021

 • technik sterylizacji medycznej
 • terapeuta zajęciowy
 • opiekunka dziecięca
 • technik masażysta
 • technik elektroradiolog

OFERTA PŁATNYCH KURSÓW 2020/2021

 • Sekretarka medyczna
 • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
 • Pierwsza pomoc
 • Opieka nad chorym unieruchomionym w łóżku
 • Zwalczanie otyłości i zdrowy styl życia
 • Masaż w odnowie biologicznej i spa
 • Pierwsza pomoc dla rodziców/osób zajmujących się dziećmi
 • Wspomaganie rozwoju dziecka do 1 roku życia (pierwsza pomoc)
 • Wspomaganie rozwoju dziecka do 1 roku życia (rozwój psychoruchowy)
 • Wspomaganie rozwoju dziecka do 1 roku życia (pielęgnacja i żywienie)
 • Pielęgnacja dłoni – masaż dłoni zabieg parafinowania dłoni
 • Manicure biologiczny
 • Manicure tradycyjny
 • Manicure hybrydowy
 • Manicure japoński
 • Język migowy
 • Język migowy dla personelu medycznego
 • Język angielski w opiece nad osobą starszą i niedołężną – poziom podstawowy
 • Język angielski przydatny do pracy w restauracji/pubie – poziom podstawowy
 • Kurs taneczny
 • Aktywizacja zawodowa – podjęcie działalności gospodarczej
 • Handmade – czyli wszystko z niczego
 • Warsztaty artystyczne
 • Decoupage – warsztaty
 • Kultywowanie tradycji

Wymagane dokumenty kandydata ubiegającego się o przyjęcie na semestr pierwszy zgodnie z regulaminem rekrutacji:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy tylko szkół policealnych)
 • oryginał posiadanego świadectwa ukończenia szkoły (dotyczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych)
 • kwestionariusz kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły wydaje szkoła w sekretariacie szkoły lub:

można wydrukować plik w formacie „docx” (drukuj dwustronnie) i wypełnić ręcznie lub można wypełnić formularz wykorzystując komputer z programem Word lub OpenOffice/LibreOffice i po wypełnieniu formularza wydrukować dwustronnie,

– kwestionariusz 2020/2021 (Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle)

– kwestionariusz 2020/2021 (kursy płatne)

 • 1 zdjęcie podpisane na odwrocie
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (poradnia medycyny pracy, druk skierowania do pobrania w sekretariacie szkoły)
 • dowód osobisty do wglądu
 • komplet dokumentów prosimy składać w sekretariacie szkoły.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły w godz. 8.00 – 15.00 tel. 13 446 8249, 13 446 8571.

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 dla: Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle

Aneks Nr 1 z dnia 27.05.2020 r. do Regulaminu Rekrutacji w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle na rok szkolny 2020/2021