Asystent Osoby Niepełnosprawnej

To nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Dyplom potwierdzający...

Higienistka stomatologiczna

Zawód higienistki stomatologicznej jest jednym z najczęściej poszukiwanych w krajach Unii Europejskiej, cieszy się również coraz większym powodzeniem na polskim rynku...

Technik sterylizacji medycznej

Jest specjalistą od utrzymywania sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia w czystości mikrobiologicznej. Zawód ten powstał na wniosek środowiska zajmującego się wytwarzaniem...

Technik elektroradiolog

1. Technik elektroradiolog
Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego...

Asystentka stomatologiczna

Zawód asystentki stomatologicznej jest jednym z najczęściej poszukiwanych w krajach Unii Europejskiej, cieszy się również coraz większym powodzeniem na...

Technik masażysta

To zawód z przyszłością, jeden z popularniejszych zawodów medycznych związanych z rehabilitacją. Technik masażysta jest poszukiwanym na rynku pracy specjalistą współpracującym w...

Opiekun medyczny

To zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjno-higienicznych u osób chorych i niesamodzielnych w środowisku szpitalnym lub domowym. Osoby z kwalifikacjami opiekuna...

Technik usług kosmetycznych

To zawód o charakterze higieniczno-estetycznym, którego specyfiką jest kosmetyka pielęgnacyjna, lecznicza i upiększająca, pomoc w tworzeniu estetycznego, zdrowego wyglądu i dobrego...

Technik farmaceutyczny

Osoby wykonujące zawód technika farmaceutycznego są włączone w system opieki zdrowotnej w Polsce, a ich zawód polega na wykonywaniu usług farmaceutycznych. Ponieważ technicy farmaceutyczni...