Baza szkoły

Szkoła posiada pracownie:

 • Farmakologii i farmakognozji,
 • Masażu i fizjoterapii,
 • Elektroradiologii,
 • Terapii zajęciowej,
 • Technologii postaci leku i analizy leków,
 • Medycznych zabiegów ratunkowych,
 • Masażu i zabiegów higienicznych,
 • Kosmetyki,
 • Informatyczną,
 • Anatomiczną.
 • Kuchnia szkolna – pracownia żywienia.

Ponadto:

 • Salę gimnastyczną,
 • Siłownię,
 • Boisko sportowe
 • Skomputeryzowaną bibliotekę z czytelnią multimedialną
 • Pokój nauczycielski,
 • Pokój kierowników,
 • Księgowość.

Dla młodzieży spoza Jasła szkoła zapewnia miejsca w Bursie Międzyszkolnej

Działają organizacje:

 • Szkolne Koło PCK,
 • Klub Honorowych Dawców Krwi,
 • Szkolny Ośrodek Kariery SZOK
 • Szkolne Koło Caritas,
 • Koło ratownictwa,
 • Koło pływackie,

Zgodnie ze specyfiką szkoły uczniowie prowadzą edukację zdrowotną wśród dzieci i młodzieży szkół różnych typów, a także wśród innych mieszkańców miasta. Szkoła prowadzi również działalność wolontarystyczną współpracując z licznymi organizacjami. Tematyka różnorodnych form pracy obejmuje m.in. problemy: AIDS, ekologii, uzależnień, karmienia naturalnego, profilaktyki raka piersi, zasad udzielania pierwszej pomocy, aktywności ruchowej, profilaktyki wad postawy, zdrowego stylu żywienia, propagowanie dawstwa krwi i przeszczepów, umacnianie zdrowia psychicznego, profilaktyki dolegliwości bólowych kręgosłupa. Tradycją szkoły jest udział młodzieży w uroczystościach, imprezach, konkursach organizowanych w środowisku lokalnym jak również niesienie pomocy ludziom chorym i samotnym.