Egzaminy zawodowe

Komunikat dyrektora CKE z 6 grudnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023 r. – otwórz

Komunikat dyrektora CKE z 6 grudnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023 r. – otwórz


Informacja o egzaminie dla zdającego w INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI
I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023 str.136-145

Termin dodatkowy egzaminu:


Łącza do stron internetowych informujących o egzaminach zawodowych:

Centralna Komisja Egzaminacyjna –otwórz

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna – otwórz


Egzamin zawodowy formuła 2019 > Harmonogramy, komunikaty i informacje – otwórz