Egzaminy zawodowe

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  i egzaminu zawodowego sesja czerwiec-lipiec 2021 – otwórz


Informacje dla zdających w sesji czerwiec-lipiec 2021 (na podstawie wytycznych cke, men i gis dotyczących organizowania i przeprowadzania  w 2021 roku egzaminów: osmoklasisty (e8), egzaminu maturalnego (em), egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (epkwz), egzaminu zawodowego (ez), eksternistycznych – otwórz


Deklaracja przystąpienia do egzaminu – otwórz


Łącza do stron internetowych informujących o egzaminach zawodowych:

Centralna Komisja Egzaminacyjna –otwórz

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna – otwórz


Egzamin zawodowy formuła 2017 > Harmonogram, komunikaty i informacjeotwórz

Egzamin zawodowy formuła 2019 > Harmonogramy, komunikaty i informacje – otwórz


Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym:

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2018/2019

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2018/2019

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2017/2018

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2017/2018

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2016/2017

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2015/2016 

 

Pliki