Egzaminy zawodowe

Komunikat dyrektora CKE o materiałach i przyborach, z jakich mogą korzystać zdający podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/luty 2020:Zdający egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/luty 2020 zgłaszają się co najmniej ‎‎30 minut przed rozpoczęciem egzaminu i przynoszą ze sobą:

•dowód  tożsamości
•długopis lub pióro z czarnym atramentem
•ubrania robocze na część praktyczną egzaminu.

Łącza do stron internetowych informujących o egzaminach zawodowych:

Centralna Komisja Egzaminacyjna – otwórz

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna – otwórz


INFORMATORY O EGZAMINIE ZAWODOWYM ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE www.oke.krakow.pl w zakładce egzamin zawodowy – informatory.


Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku 2020 (Formuła 2017)

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku 2020 (Formuła 2019)

Komunikat w sprawie zadań jawnych – egzamin zawodowy – FORMUŁA 2019 – przeprowadzany w 2020 r.

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2017 –  przeprowadzanego w 2020 r.

Harmonogram egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 –  przeprowadzanego w 2020 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 r.


Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym:

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2018/2019

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2018/2019

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2017/2018

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2017/2018

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2016/2017

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2015/2016