Egzaminy zawodowe

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ IM. PROF. RUDOLFA WEIGLA W JAŚLE W SESJI CZERWIEC-LIPIEC 2022 ROKU


EGZAMIN ZAWODOWY PRZEPROWADZANY W ROKU 2022 – FORMUŁA 2019

1. INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 dla formuły 2019

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/6.2022_%20PP2019_Informacja_o_EZ_20_08_2021-ostateczny.pdf

2. KOMUNIKAT W SPRAWIE HARMONOGRAMU EGZAMINU ZAWODOWEGO W ROKU 2022

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/3.2021_PP2019_EZ_17_08_2021%20-%20ostateczna.pdf

3. KOMUNIKAT W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH SPOSOBÓW DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO W ROKU 2022

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/8.%202022_Dostosowania-PP2019_17%20VIII%202021-ostateczny.pdf

4. ZGŁOSZENIE DO EGZAMINU ZAWODOWEGO W ROKU 2022

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20191024095225115 

5. TERMIN DODATKOWY EGZAMINU ZAWODOWEGO DLA ZDAJĄCEGO, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych w terminie głównym:

  • nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego,
  • przerwał egzamin zawodowy z części pisemnej lub części praktycznej.

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20200923131742116 

6. Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji styczeń/luty 2022 r. w kwalifikacji FRK.04 – technik usług kosmetycznych, MED.09 – technik farmaceutyczny, MED.12 – technik sterylizacji medycznej, MED.13 – terapeuta zajęciowy

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/3.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.pisemna%20-PP2019%20-ok.pdf

7. Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji styczeń/luty 2022 r.w kwalifikacji FRK.04 – technik usług kosmetycznych, MED.09 – technik farmaceutyczny, MED.12 – technik sterylizacji medycznej, MED.13 – terapeuta zajęciowy

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/4.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.praktyczna%20-PP2019%20-ok.pdf

8. PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU ZAWODOWEGO

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=2020093013454514

9. UDOSTĘPNIANIE DO WGLĄDU PRAC EGZAMINACYJNYCH

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20180907130826722

10. Dostęp do treści zadań i udzielonych odpowiedzi przez zdającego, w pisemnej części egzaminu przeprowadzanej z wykorzystaniem stanowisk komputerowych będzie możliwy po zakończeniu egzaminów w danej sesji – termin zostanie zamieszczony na stronie szkoły po uzyskaniu informacji z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

11. Wytyczne CKE, MEiN, GIS

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Wytyczne%20MEiN%20GIS%20CKE-%20zima%202022.pdf 


Deklaracja przystąpienia do egzaminu – otwórz


Łącza do stron internetowych informujących o egzaminach zawodowych:

Centralna Komisja Egzaminacyjna –otwórz

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna – otwórz


Egzamin zawodowy formuła 2017 > Harmonogram, komunikaty i informacjeotwórz

Egzamin zawodowy formuła 2019 > Harmonogramy, komunikaty i informacje – otwórz


Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym:

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2018/2019

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2018/2019

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2017/2018

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2017/2018

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2016/2017

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2015/2016