Inauguracja roku szkolnego 2022/2023

W dniu 01.09.2022 r. w szkole odbyła się uroczysta akademia, inaugurująca nowy rok szkolny 2022/2023. Do społeczności szkolnej zostali przyjęci słuchacze semestrów pierwszych, którzy rozpoczęli kształcenie w zawodach: technik masażysta, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny. W trakcie akademii uczczono rocznicę wybuchu II wojny światowej. Pani dyrektor powitała słuchaczy oraz kadrę pedagogiczną życząc wielu sukcesów w nauce i pracy.