Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2023/2024

W dniu 04.09.2023 r. w szkole odbyła się uroczysta akademia, inaugurująca Nowy Rok Szkolny 2023/2024. Pani dyrektor Monika Kulik-Marek powitała słuchaczy oraz kadrę pedagogiczną życząc wielu sukcesów w nauce i pracy. Do społeczności szkolnej zostali przyjęci słuchacze semestrów pierwszych, którzy rozpoczęli kształcenie w zawodach: technik masażysta, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, technik elektroradiolog, higienistka stomatologiczna.
W trakcie akademii uczczono rocznicę wybuchu II wojny światowej. Ten rok jest dla wszystkich Polaków bardzo szczególny ze względu na beatyfikację rodziny Ulmów z Markowej. Podczas akademii przypomniana została historia ich życia i śmierci.
Wszystkim życzymy pięknego nowego roku szkolnego!