Szkoła pamięta

W dniu 24. 10. 2019 r (czwartek) z semestrem I F przystąpiliśmy do akcji: „Szkoła pamięta”, której organizatorem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem akcji było uwrażliwienie młodzieży na potrzebę pielęgnowania pamięci o tych, którzy walczyli o naszą wolność, a szczególnie tych, którzy są związani z historią naszego regionu. Słuchacze naszej szkoły:

  • porządkowali i odwiedzali groby osób zasłużonych i cenionych w naszej społeczności,
  • odwiedzali lokalne miejsca pamięci i zgłębiali ich historię,
  • zapalali znicze w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej,
  • brali udział w wycieczce patriotycznej – Izba Pamięci w piwnicach Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (ul. Za Bursą).