Jaślanie na frontach II wojny światowej

29 października słuchacze Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle uczestniczyli w lekcji muzealnej. Rok 2019 jest rokiem szczególnym, w którym obchodzimy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Do szkoły zaproszony został dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaśle, pan Mariusz Świątek, który przybliżył zebranym wydarzenia z września 1939 roku na terenie Jasła i okolic. Dziękujemy za cenną lekcję historii, dzięki której młodzież miała okazję poznać przeszłość naszego regionu i osób z nim związanych.