Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2021 r. w Pałacu Sroczyńskich będącym siedzibą Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej wojewódzkich jednostek oświatowych. W uroczyście przystrojonym holu pełnym podniosłej atmosfery zgromadzili się wszyscy, którym na sercu leży edukacja. Wydarzenie uświetnili znakomici goście: Pan Jerzy Borcz Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pani Joanna Bril Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pan Piotr Pilch Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Pan Adam Pawluś Starosta Jasielski, Pan Ryszard Pabian Burmistrz Miasta Jasła, Pani Małgorzata Piątkowska wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Pani Beata Trzop Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, Pani Bożdena Miluk Przewodnicząca MK NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaśle, Pan Grzegorz Kowalski Wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP w Jaśle, Pani Barbara Pelczar Białek Dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu, Pan Bogusław Śnieżek Kierownik Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu wraz z Panią Edytą Jedynak pracownikiem Departamentu. W uroczystości uczestniczyli również Dyrektorzy Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju, Dyrektor Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Królowej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie, Dyrektor i Wicedyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich, Dyrektor i Wicedyrektor Pedagogicznych Bibliotek Wojewódzkich.

Zgromadzonych gości powitał Chór „Laurenti” pod kierownictwem Pana Mateusza Gałuszki, który swoim śpiewem uświetnił cała uroczystość. W wydarzeniu wziął również udział poczet sztandarowy MSCKZiU w Jaśle. Pani Monika Kulik-Marek Dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle powitała zgromadzonych i przypomniała wszystkim o roli nauczyciela, jako osoby, która zgodnie ze słowami Adamsa „ma wpływ na wieczność. Nie jest bowiem w stanie określić, gdzie kończy się jego oddziaływanie”. Pani Dyrektor Barbara Pelczar-Białek Dyrektor Departamentu Edukacji Nauki i Sportu wręczyła nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego. Szczególnym wydarzeniem było złożenie przyrzeczenia przez nauczycieli, którzy otrzymali stopień nauczyciela mianowanego. Nagrody wręczyła również Pani Dyrektor MSCKZIU w Jaśle, która wyróżniła nauczycieli i pracowników administracji i obsługi za szczególny wkład w rozwój szkoły.