Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

Drodzy Słuchacze, Nauczyciele i  Pracownicy Szkoły,

zamiast uroczystej akademii, która corocznie w szkole niezmiennie od początku jej istnienia w  1961 roku, kończyła rok szkolny, musi nam wystarczyć w dniu dzisiejszym takie niecodzienne wirtualne spotkanie. W tym roku nie będzie akademii, pocztu sztandarowego, uroczystego  odśpiewania hymnu, nie będzie programu artystycznego, ani wspólnych spotkań, ponieważ musimy zadbać o wzajemne bezpieczeństwo, zachować dystans społeczny i unikać zgromadzeń.

Koniec roku szkolnego to dzień szczególny, któremu zwykle towarzyszy radość, zapowiedź letniej przygody i odpoczynku. Nie pozwólmy, by obecna sytuacja, nacechowana niepokojem i niepewnością,  pozbawiła nas tych dobrych emocji. Mamy prawdziwe powody do dumy. Wszyscy wspólnie, słuchacze, nauczyciele i pracownicy szkoły, stawiliśmy czoła wyzwaniu, jakie stanowi zdalne kształcenie i szkoła on-line. Wymagało to od nas ogromu pracy, poszukiwania nowych rozwiązań, dostosowania rzeczywistości szkolnej do niecodziennych warunków funkcjonowania, samodyscypliny, dokształcania się,  zdobycia nowych umiejętności, a przede wszystkim odpowiedzialności za siebie nawzajem i za szkołę. Dzisiaj mogę powiedzieć, że dotarliśmy bezpiecznie do brzegu. Szkoła zapewniła Wam Drodzy Słuchacze w tych trudnych czasach pandemii kontynuację kształcenia, możliwość doskonalenia umiejętności zawodowych oraz przystąpienia do egzaminów potwierdzający kwalifikacje zawodowe, nie narażając Waszego zdrowia i życia na niebezpieczeństwo. Dziękuję Wam za to, że nam zaufaliście, nie zraziliście się trudnościami, podjęliście wyzwanie zdalnego kształcenia i nie zrezygnowaliście z nauki.

Ogromnym sukcesem dla szkoły było zdobycie w marcu b.r. tytułu „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości”.  Nasza szkoła znalazła się w gronie 10-ciu finalistów ogólnopolskiego konkursu dla szkół zawodowych. Do konkursu przystąpiło aż 137 szkół z całej Polski.  Jesteśmy dumni, że znaleźliśmy się w gronie laureatów.  Cieszy nas również fakt, że szkoła  zdążyła przed wybuchem pandemii zorganizować i przeprowadzić Ogólnopolską Konferencję Masażu. Zrealizowaliśmy podczas tego roku szkolnego wiele innych przedsięwzięć na rzecz promowania zachowań prozdrowotnych, wartości edukacji i naszej szkoły w środowisku lokalnym. Nie wszystkie jednak zaplanowane działania udało nam się zrealizować. Z powodu pandemii musieliśmy odwołać Regionalne Mistrzostwa Pierwszej Pomocy oraz piknik pod hasłem „Podaruj krew – podaruj życie”.

Drodzy Absolwenci, Wasze świadectwa ukończenia szkoły potwierdzają czas wytężonej pracy, wysiłek i starania jakie poczyniliście, by mimo wszystko osiągnąć wyznaczony cel. Jestem pewna, że wiedza i doświadczenie zawodowe, jakie zdobyliście w szkole zaowocują piękną i pomyślną przyszłością zawodową. Przed wami jednak jeszcze egzaminy zawodowe oraz egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Życzę  Wszystkim powodzenia i bardzo dobrych wyników. Nie  zapominajcie o szkole, odwiedzajcie nas, współpracujcie ze szkołą. I pamiętajcie, że jesteśmy tu dla Was, zawsze gotowi do wsparcia i pomocy, jeśli takiej będziecie kiedykolwiek potrzebowali.

Wszystkim Słuchaczom, którzy kontynuują naukę w szkole i uzyskali promocję na kolejny semestr, gratuluję pozytywnych wyników klasyfikacji, poprzedzonych rzetelną pracą i wysiłkiem włożonym w naukę, w tych szczególnych okolicznościach ograniczonego funkcjonowania szkoły z powodu COVID-19.

Nauczycielom dziękuję za zaangażowanie w pracę, za wyrozumiałość i cierpliwość, nieustanne wspieranie naszych słuchaczy oraz życzliwość i serdeczność, którymi niezmiennie ich obdarzacie, nie szczędząc swojego prywatnego czasu i wysiłków. Również za to, że jesteście twórczy i kreatywni, pełni pomysłów i ciekawych inicjatyw, zawsze chętni do podejmowania nowych wyzwań. Dziękuję i podziwiam Was, bo nie ma dla Was rzeczy zbyt trudnych, czy niemożliwych , jeśli chodzi o dobro szkoły i naszych słuchaczy.

Dziękuję również Pracownikom niepedagogicznym szkoły za sumienność na każdym stanowisku pracy, za fachowość, determinację, obowiązkowość i rzetelność w wykonywaniu obowiązków, za otwartość na zmiany i podejmowanie z zaangażowaniem nowych wyzwań.

Szczególne podziękowania kieruję do Pani Wicedyrektor i Pań Kierowniczek Szkolenia Praktycznego. Praca z Wami jest dla mnie źródłem codziennej satysfakcji i przyjemności. Wasze zaangażowanie, zapał, entuzjazm, poczucie misji  i,  nie boję się użyć tego słowa – perfekcja w pracy, godne są najwyższego uznania.

Każdy sukces i dobro, jakie w naszej szkole się działo, poczucie wspólnoty, odpowiedzialności i bezpieczeństwa  jest udziałem nas wszystkich. To dzięki naszej wspólnej pracy ta szkoła jest wyjątkowa i panuje w niej niepowtarzalna atmosfera. Moi Drodzy, członkowie naszej szkolnej społeczności,  dziękuję Wam wszystkim i każdemu z osobna za ten, trudniejszy niż wszystkie poprzednie, rok szkolny. Wiem, że zawsze, w każdej sytuacji mogę liczyć na Waszą pomoc i wsparcie.

Słowa uznania i podziękowania należą się również  pracodawcom, u których realizowaliśmy praktyczną naukę zawodu. Dziękuję za trud prowadzenia szkolenia praktycznego i kontynuowanie współpracy ze szkołą pomimo tych wyjątkowych okoliczności.

Bardzo serdeczne podziękowania w imieniu własnym, słuchaczy, absolwentów i wszystkich pracowników naszej szkoły przesyłam władzom i pracownikom organu prowadzącego, Samorządowi Województwa Podkarpackiego  za pomoc i  wsparcie procesu edukacji oraz  troskę jaką Państwo okazywaliście  w tworzeniu bezpiecznych warunków pracy i nauki.

Wszystkim Państwu życzę bezpiecznych wakacji oraz zasłużonych urlopów oraz jak najszybszego powrotu do czasu wolnego od zagrożeń.

                                                Z serdecznymi pozdrowieniami,

                                                                                   Barbara Józefowicz

                                                                                   Dyrektor Szkoły


Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości


Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle - Jasło