Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

25.04.2022 r. odbyły się Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK pod hasłem „Pomóż chce żyć”. Kolejny już raz mieliśmy zaszczyt być gospodarzem tego wydarzenia.

W mistrzostwach wzięło udział pięć drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu jasielskiego. W pięcioosobowych składach rozpoczęły rywalizację od części teoretycznej.

Po zakończeniu części teoretycznej drużyny zgodnie z ustaloną kolejnością przystąpiły do zadań praktycznych. Nauczyciele i słuchacze szkoły przygotowali cztery stanowiska urazowe:

– Stanowisko I – resuscytacja krążeniowo – oddechowa.
– Stanowisko II – masywny krwotok z nosa i zadławienie podczas bójki wywiązanej na przerwie śniadaniowej.
– Stanowisko III – uraz kręgosłupa, zranienie głowy i uraz stawu łokciowego oraz napad drgawek padaczkowych podczas wspinaczki na ścianę przy wspólnym biesiadowaniu.
– Stanowisko IV – amputacja urazowa, zawał mięśnia sercowego podczas prac związanych z cięciem drzewa.

Działania drużyn oceniane były przez zespoły sędziowskie wyłonione spośród nauczycieli MSCKZiU w Jaśle. Kolejność zdobytych miejsc przez zespoły:

I miejsce – LO Kołaczyce

II miejsce – ZSSASR w Trzcinicy

III miejsce – II LO Jasło

IV miejsce – Zespół Szkół Technicznych w Jaśle

V miejsce – Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle

Nagrody wręczały: Pani Senator Alicja Zając, Pani Krystyna Długosz – kierownik Oddziału Rejonowego PCK w Jaśle, Pani Monika Kulik-Marek – Dyrektor MSCKZiU w Jaśle.

Swoją obecnością to ważne wydarzenie uświetnili goście: zastępca Burmistrza Miasta Jasła Pani Małgorzata Adamska – Chmiel, Wicestarosta powiatu jasielskiego Pan Stanisław Pankiewicz, komendant Straży Miejskiej w Jaśle Kazimierz Wiśniowski.

Za obecność dziękujemy również Pani Marcie Dubiel, Pani Agnieszce Rogosz i Panu Stanisławowi Maciejowskiemu.

Wszystkim drużynom gratulujemy ogromnej wiedzy!