Nowa podstawa programowa dla opiekuna medycznego

Od września 2021 r. kształcenie w zawodzie opiekun medyczny odbywać się będzie  w formie stacjonarnej przez 1,5 roku. Nowa nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. Nowe cele kształcenia: http://opiekunmedyczny.org/nowa-podstawa-programowa-2/