„Jeden, jeden, dwa…”

Jeden, jeden, dwa, czyli 112 to numer alarmowy, na który należy zadzwonić w sytuacji wypadku, aby uzyskać pomoc.
Podczas szkolenia z zakresu udzielania I pomocy, dzieci z przedszkola dowiedziały się:
– jak prawidłowo zgłosić wypadek,
– jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa,
– jak sprawdzić stan osoby poszkodowanej
– oraz jak podjąć czynności ratownicze.
Pomogły także skompletować apteczkę I pomocy.
Szkolenie przeprowadziły Maria Barys i Blanka Kocwa- słuchaczki w zawodzie Technik masażysta, ze szkoły Medycznej w Jaśle, pod kierunkiem dr Alicji Zając.