Dzień Edukacji Narodowej

12 października 2023 r. w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Rok 2023 jest rokiem szczególnym, ponieważ to w nim obchodzimy 250. rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w Europie ministerstwa oświaty.
Uroczystość rozpoczęła się od przywitania Pani dyrektor, kierowników kształcenia praktycznego, grona pedagogicznego, pracowników administracji i obsługi oraz zgromadzonych słuchaczy.
Następnie głos zabrała Pani dyrektor Monika Kulik-Marek, która mówiła o trudnej, ale jakże pięknej i pełnej wyzwań pracy nauczyciela. Podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wielu sił, wytrwałości oraz sukcesów w tym wyjątkowym zawodzie. Następnie wręczyła nagrody wyróżnionym nauczycielom i pracownikom.
Podczas akademii ślubowanie złożyli słuchacze semestrów pierwszych, którzy rozpoczęli kształcenie w następujących zawodach: technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny.
Wszyscy zgromadzeni obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez słuchaczy, którzy piosenką , słowem i gestem wyrazili swoja wdzięczność pracownikom szkoły. Występom towarzyszyła żywa reakcja zgromadzonych, którzy nagradzali aktorów gromkimi brawami.

To była wyjątkowa uroczystość!