Opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi (najczęściej są to niemowlęta i dzieci do 3-4 roku życia). Zadaniem opiekunki jest przede wszystkim pilnowanie bezpieczeństwa dziecka oraz dbanie o jego potrzeby. Opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka. Do zadań opiekunki należy także zorganizowanie dziecku czasu wolnego. Jest to zawód odpowiedzialny, a zarazem bardzo poszukiwany na rynku pracy. Daje wiele możliwości na znalezienie zatrudnienia.

 1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia.
  SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka.
 2. Sylwetka absolwenta.
  Absolwent kończący szkołę w zawodzie opiekunka dziecięca jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
 • planowanie i organizowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej,
 • pielęgnowanie dziecka zdrowego, chorego i z niepełnosprawnością,
 • prowadzenie działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka,
 • promowanie zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych.

 Opiekunka dziecięca znajdzie zatrudnienie w:

 • żłobkach,
 • przedszkolach,
 • domach opieki,
 • szpitalach, hospicjach i różnego rodzaju ośrodkach, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi)
 • w charakterze niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności,
 • własna działalność gospodarcza.

 Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła zapewnia pomieszczenia dydaktyczne z wyposażeniem odpowiadającym technologii   i technice stosowanej w zawodzie.