BohaterON – włącz historię!

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.
Słuchacze naszej szkoły z kierunków: opiekun medyczny semestr I, higienistka stomatologiczna semestr I i opiekunka dziecięca semestr II wzięli udział w tegorocznej kampanii.
Nauczycielki szkoły pani Danuta Jachym i pani Małgorzata Rolak zrealizowały z słuchaczami zajęcia na podstawie scenariusza GŁÓD, BRUD I WESELA – ŻYCIE CODZIENNE PODCZAS POWSTANIA WARSZAWSKIEGO. Były to niezwykłe zajęcia o zwykłym życiu w niezwykłym czasie…
PAMIĘTAMY!