Dlaczego wybrałam tę szkołę?
Mam na imię Marta. Jestem absolwentką Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle. W 2021 roku zdobyłam kwalifikację do pracy w zawodzie technik masażysta oraz opiekun medyczny. Dlaczego wybrałam tę szkołę? Można w niej solidnie przygotować się do zawodu, jest dużo zajęć praktycznych, które pomagają w zdobyciu odpowiednich umiejętności. Kadra nauczycieli jest kompetentna oraz przyjazna, zawsze są otwarci na nowe pomysły i wspierają słuchaczy w rozwoju swoich zainteresowań. Na wielu różnorodnych zajęciach nauczyłam się wszystkiego co jest potrzebne w mojej aktualnej pracy jako masażysta.
To był dobry wybór!
Marta Żychowska

Jestem absolwentką Technikum Żywienia o profilu hotelarstwo i turystyka. W lutym 2019 roku postanowiłam zdobyć dodatkowe kwalifikacje. Wybrałam Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle. Kształcę się na kierunku technik sterylizacji medycznej, gdyż zamierzam podjąć pracę w tym zawodzie. To nie prawda, że nie da się pogodzić nauki z wychowywaniem dzieci. Mi się to udaje. Wychowuję dwójkę dzieci, prowadzę dom i uczę się. Mam również czas na pasję, którą jest pieczenie ciast. Powiem nawet, że odkąd się uczę jestem jeszcze bardziej zorganizowana. Cieszę się, że zdecydowałam się na naukę w tej szkole. Nie żałuję swojego wyboru!

Marta Kopeć

Ukończyłem Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle na kierunku technik analityk. Od września 2019 roku kontynuuję naukę w MSCKZiU w Jaśle. Dlaczego wybrałem tę szkołę? Wiele czynników na to wpłynęło. Jednak ostateczną decyzję podjąłem po dniach otwartych szkoły, podczas których panowała przyjazna atmosfera wśród uczniów i nauczycieli. Chodzi tutaj również wielu moich znajomych. W Jaśle to szkoła z tradycją, utrzymująca wysoki poziom kształcenia. Dla mnie bardzo ważne jest również to, że mogę uczyć się za darmo. Naukę w zawodzie technik farmaceutyczny wybrałem nieprzypadkowo. Zawód ten daje duże możliwości zatrudnienia w kraju i za granicą. To była dobra decyzja!

Patryk Ryba

Ukończyłam LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu. Następnie w latach 2012-2016 studiowałam na Uniwersytecie Rzeszowskim, wydział biologiczno – rolniczy, kierunek technologia żywności i żywienia człowieka. Studia stacjonarne ukończyłam uzyskując stopień inżyniera. Obecnie od września 2016 r. kształcę się w MSCKZiU w Jaśle w zawodzie technik farmaceutyczny. Moją pasją jest czytanie książek, ale nauki biologiczno – chemiczne zawsze były mi najbliższe. Zawód farmaceuty zawsze mnie fascynował, dlatego cieszę się, że mogę kształcić się w tej szkole. Jest super!

 

Ewelina Kosiba