Plan lekcji

Rozkład lekcyjny obowiązujący od 17.01.2022 r. –otwórz

W dniach od 15.11 do 19.11 dla czterech oddziałów IIT, IIO, IOm, IH  nauka odbywa się za wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość.


Rozkład skróconych lekcji w MSCKZiU w Jaśle w roku szkolnym 2021/2022 – otwórz

Harmonogram konsultacji zbiorowych dla zawodu: Technik sterylizacji medycznej semestr II (II Ts) – forma zaoczna Rok szkolny 2021/2022 Ważny od dnia 01.09.2021 zmiana od 07.01.2022otwórz

W dniu 25.09.2021 r. zajęcia z przedmiotu język migowy gr. 2 (2 godz.) o godz. 14.15-15.10, 15.20-16.05 nie odbędą się.

Zajęcia zostaną zrealizowane w dniu 18.12.2021 r. o godz. 7.55-8.40 (1 godz.) sala nr 8  oraz w dniu 08.01.2022 r. o godz. 16.15-17.00 (1 godz.) sala nr 8.

Zmiany do Harmonogramu konsultacji zbiorowych II Ts

Na wniosek słuchaczy zmienia się harmonogram zjazdu VIII

Zmiany dotyczące zjazdu VI

w dniu 22.10.2021 r.

Dobieranie metod dekontaminacji w zależności od rodzaju sprzętu i wyrobu medycznego  gr. 2 (D2) – zajęcia łączone z gr. 1 w godz. 15.20 – 19.45

w dniu 23.10.2021 r.

Wykonywanie sterylizacji gr. 1 (S1) – realizacja w godzinach 7.55 – 12.25

Wykonywanie sterylizacji gr. 2 (S2) – zajęcia łączone z gr. 1 w godz. 7.55 – 12.25.

Propedeutyka zdrowia  z elementami pierwszej pomocy gr. 1– realizacja w dniu 22.10.2021 r. w godz. 13.30 – 15.10


Harmonogram konsultacji zbiorowych dla zawodu: Technik usług kosmetycznych semestr IV (IV Kz) – forma zaoczna Rok szkolny 2021/2022 Ważny od dnia 01.09.2021 zmiana od 07.01.2022otwórz

Zmiany do Harmonogramu konsultacji zbiorowych IV Kz

Na wniosek słuchaczy zmienia się termin zjazdu VIII z 12-13.11.2021 r. na 19-20.11.2021 r.