Plan lekcji

Rozkład lekcyjny obowiązujący od 15 czerwca 2020 r. – otwórz

Informacja do rozkładu lekcyjnego obowiązująca od dnia 25 maja 2020 r. – otwórz

Skrócona wersja rozkładu lekcyjnego – otwórz


HARMONOGRAM KONSULTACJI ZBIOROWYCH I Kz – zmiana sal

Harmonogram konsultacji zbiorowych dla zawodu: technik usług kosmetycznych forma zaoczna sem. I rok szkolny 2019/2020  ważny od dnia 10.02.2020 – otwórz


HARMONOGRAM KONSULTACJI ZBIOROWYCH I Ts – zmiana sal

Harmonogram konsultacji zbiorowych dla zawodu: technik sterylizacji medycznej forma zaoczna sem. I rok szkolny 2019/2020  ważny od dnia 17.02.2020 –otwórz


ZMIANA HARMONOGRAMU KONSULTACJI ZBIOROWYCH I Om od dnia 09.03.2020 r.

Harmonogram konsultacji zbiorowych dla zawodu: opiekun medyczny forma zaoczna sem. I rok szkolny 2019/2020 Ważny od 09.03.2020 – otwórz


ZMIANA HARMONOGRAMU KONSULTACJI ZBIOROWYCH II Om od dnia 09.03.2020 r.

Harmonogram konsultacji zbiorowych dla zawodu: opiekun medyczny forma zaoczna sem. II rok szkolny 2019/2020 ważny od 18.05.2020 (Zmiana harmonogramu zjazd X i XI) –otwórz