Plan lekcji

Rozkład lekcyjny obowiązujący od 02 stycznia 2020 r. – otwórz

Skrócona wersja rozkładu lekcyjnego – otwórz


INFORMACJE

INFORMACJA DO  HARMONOGRAMU KONSULTACJI ZBIOROWYCH II Om, II An, I Om –

W dniach 20 – 21.12.2019 r. zajęcia lekcyjne będą skrócone i realizowane wg harmonogramuotwórz


Szkolenie w zakresie obsługi urządzeń elektroenergetycznych (samodzielna obsługa urządzeń dekontaminacyjnych) dla słuchaczy w zawodzie technik sterylizacji medycznej, higienistka stomatologiczna odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020 roku o godz. 16:00. Szkolenie będzie realizowane w szkole (nr sali zostanie podany w późniejszym terminie).


Harmonogram praktyki zawodowej  Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle Technik sterylizacji medycznej Semestr: II Rok szkolny 2019/2020 ważny od 21.10.2019 r. – otwórz


Harmonogram konsultacji zbiorowych dla zawodu: Opiekun medyczny sem. II rok szkolny 2019/2020.  Zmiana od 8.11.2019 r. – otwórz

Harmonogram praktyki zawodowej  Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle Opiekun medyczny Semestr: II Rok szkolny 2019/2020 ważny od 08.11.2019 –otwórz

Harmonogram zajęć praktycznych  Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle Opiekun medyczny Semestr: II Rok szkolny 2019/2020 WAŻNY OD 08.11.2019 – otwórz

ZMIANA HARMONOGRAMU PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU OD 08.11.2019


Harmonogram konsultacji zbiorowych dla zawodu: Asystent osoby niepełnosprawnej sem. II rok szkolny 2019/2020. Zmiana od 8.11.2019 r –otwórz

Zmiana do harmonogramu konsultacji zbiorowych na dzień 23.11.2019 r.otwórz

Harmonogram praktyki zawodowej  Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle Asystent osoby niepełnosprawnej Semestr: II Rok szkolny 2019/2020 ważny od 08.11.2019 – otwórz

ZMIANA HARMONOGRAMU PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU OD 08.11.2019


Harmonogram konsultacji zbiorowych dla zawodu: Opiekun medyczny sem. I rok szkolny 2019/2020. Zmiana od 8.11.2019 r – otwórz

Zmiana do harmonogramu konsultacji zbiorowych na dzień 23.11.2019 r. – otwórz

Harmonogram praktyki zawodowej  Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle Opiekun medyczny Semestr: I Rok szkolny 2019/2020 ważny od 08.11.2019r. – otwórz

ZMIANA HARMONOGRAMU PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU OD 08.11.2019

Zmiana w harmonogramie I Om w dniu 14.09.2019 r. –otwórz

Zmiana w harmonogramie I Om w dniu 04.10.2019 r. –otwórz


Harmonogram konsultacji zbiorowych dla zawodu: Technik usług kosmetycznych sem. IV rok szkolny 2019/2020.  Zmiana od 8.11.2019 r –otwórz

Zmiana do harmonogramu konsultacji zbiorowych zjazd IX, zjazd X – otwórz

Harmonogram praktyki zawodowej  Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle Technik usług kosmetycznych Semestr: IV Rok szkolny 2019/2020 – ważny od 15.10.2019 r. –otwórz


 

 

Pliki