Plan lekcji

Rozkład lekcyjny obowiązujący od 04.10.2021 r. –otwórz

Rozkład skróconych lekcji w MSCKZiU w Jaśle w roku szkolnym 2021/2022 – otwórz

Harmonogram konsultacji zbiorowych dla zawodu: Technik sterylizacji medycznej semestr II (II Ts) – forma zaoczna Rok szkolny 2021/2022 Ważny od dnia 01.09.2021 – otwórz

W dniu 25.09.2021 r. zajęcia z przedmiotu język migowy gr. 2 (2 godz.) o godz. 14.15-15.10, 15.20-16.05 nie odbędą się.

Zajęcia zostaną zrealizowane w dniu 18.12.2021 r. o godz. 9.45-10.30 (1 godz.) sala nr 8  oraz w dniu 08.01.2022 r. o godz. 16.15-17.00 (1 godz.) sala nr 8.

Zmiany do Harmonogramu konsultacji zbiorowych II Ts

Na wniosek słuchaczy zmienia się harmonogram zjazdu VIII:

Technologia mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej  z dnia 12.11.2021 r. będzie realizowana w dniu 01.10.2021 r. w godz. 14.25 – 15.10 (1 g) oraz w dniu 15.10.2021 r. w godz. 14.25 – 15.10 (1 g)

Język migowy gr. 1 z dnia 12.11.2021 r. będzie realizowany w dniu 02.10.2021 r. w godz. 15.20 – 16.05 (1 g) oraz w dniu 06.11.2021 r. w godz. 16.15 – 17.00 (1 g)

Język migowy gr. 1 z dnia 13.11.2021 r. będzie realizowany w dniu 27.11.2021 r. w godz. 16.15 – 17.55 (2 g) oraz w dniu 04.12.2021 r. w godz. 8.50 – 9.35 (1 g)

Podstawy przedsiębiorczości z dnia 12.11.2021 r. będą realizowane w dniu 03.12.2021 r. w godz. 20.50 – 21.35 (1 g) oraz w dniu 17.12.2021 r. w godz. 20.50 – 21.35 (1 g)

Propedeutyka zdrowia z elementami pierwszej pomocy gr. 2 z dnia 12.11.2021 r. będzie realizowana w dniu 02.10.2021 r. w godz. 8.50 – 9.35 (1 g) oraz w dniu 06.11.2021 r. w godz. 8.50 – 9.35 (1 g)

Propedeutyka zdrowia z elementami pierwszej pomocy gr. 2 z dnia 13.11.2021 r. będzie realizowana w dniu 06.11.2021 r. w godz. 9.45 – 10.30 (1 g), w dniu 27.11.2021 r. w godz. 9.45 – 10.30 (1 g) oraz w dniu 04.12.2021 r. w godz. 16.15 – 17.00 (1 g).

Wykonywanie sterylizacji gr. 1 z dnia 13.11.2021 r. będzie realizowane w dniu 23.10.2021 r. w godz. 19.00 – 19.45 (1 g), w dniu 04.12.2021 r. w godz. 19.00 – 19.45 (1g) oraz w dniu 08.01.2022 r. w godz. 17.10 – 19.45 (3g)

Wykonywanie sterylizacji gr. 2 z dnia 13.11.2021 r. będzie realizowane w dniu 02.10.2021 r. w godz. 17.10 – 18.50 (2 g), w dniu 06.11.2021 r. w godz. 19.00 – 19.45 (1 g), w dniu 27.11.2021 r. w godz. 19.00 – 19.45 (1 g) oraz w dniu 17.12.2021 r. w godz. 14.25 – 15.10  (1 godz.)

Zmiany dotyczące zjazdu VI

w dniu 22.10.2021 r.

Dobieranie metod dekontaminacji w zależności od rodzaju sprzętu i wyrobu medycznego  gr. 2 (D2) – zajęcia łączone z gr. 1 w godz. 15.20 – 19.45

w dniu 23.10.2021 r.

Wykonywanie sterylizacji gr. 1 (S1) – realizacja w godzinach 7.55 – 12.25

Wykonywanie sterylizacji gr. 2 (S2) – zajęcia łączone z gr. 1 w godz. 7.55 – 12.25.

Propedeutyka zdrowia  z elementami pierwszej pomocy gr. 1– realizacja w dniu 22.10.2021 r. w godz. 13.30 – 15.10


Harmonogram konsultacji zbiorowych dla zawodu: Technik usług kosmetycznych semestr IV (IV Kz) – forma zaoczna Rok szkolny 2021/2022 Zmiana od 20.09.2021 – otwórz

Zmiany do Harmonogramu konsultacji zbiorowych IV Kz

Na wniosek słuchaczy zmienia się termin zjazdu VIII z 12-13.11.2021 r. na 19-20.11.2021 r.