Plan lekcji

Rozkład lekcyjny obowiązujący od 13.06.2022 r. – otwórz

Rozkład lekcyjny obowiązujący od 06.06.2022 r. – otwórz

Rozkład lekcyjny obowiązujący od 30.05.2022 r. – otwórz

Rozkład lekcyjny obowiązujący od 16.05.2022 r. – otwórz

Rozkład lekcyjny obowiązujący od 18.04.2022 r. – otwórz

W dniach od 15.11 do 19.11 dla czterech oddziałów IIT, IIO, IOm, IH  nauka odbywa się za wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość.


Rozkład skróconych lekcji w MSCKZiU w Jaśle w roku szkolnym 2021/2022 –otwórz

Harmonogram konsultacji zbiorowych dla zawodu:  Technik usług kosmetycznych semestr  I (I Kz) – forma zaoczna Rok szkolny 2021/2022 Obowiązujący od dnia 04.02.2022 Zmiana od dnia 21.03.2022 – otwórz

Zmiana harmonogramu konsultacji zbiorowych dla I Kz: Na wniosek słuchaczy zjazd VIII 29 – 30.04.2022 r. został przeniesiony na termin 22 – 23.04.2022 r.


Harmonogram konsultacji zbiorowych dla zawodu:  Technik sterylizacji medycznej semestr  I (I Ts) – forma zaoczna Rok szkolny 2021/2022 Obowiązujący od dnia 04.02.2022 Zmiana od dnia 21.03.2022 – otwórz