Plan lekcji

Rozkład lekcyjny obowiązujący od 18 stycznia 2021 r – otwórz

legenda –otwórz

Skrócona wersja rozkładu lekcyjnego – otwórz


Informacja

Od  dnia 18 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. zajęcia praktyczne ze słuchaczami we wszystkich zawodach będą realizowane w szkole w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Pozostałe zajęcia będą odbywały za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Proszę o zapoznanie się z rozkładem lekcyjnym oraz harmonogramami konsultacji zbiorowych obowiązującymi od dnia 18 stycznia 2021 r.


Harmonogram konsultacji zbiorowych dla zawodu: Asystent osoby niepełnosprawnej semestr I (I An) – forma zaoczna Rok szkolny 2020/2021 Ważny od dnia 01.09.2020 ZMIANA OD 18.01.2021 otwórz

Harmonogram konsultacji zbiorowych dla zawodu: Opiekun medyczny semestr I (I Om) – forma zaoczna Rok szkolny 2020/2021 Ważny od dnia 01.09.2020 ZMIANA OD 18.01.2021 –otwórz

Harmonogram konsultacji zbiorowych dla zawodu: Technik usług kosmetycznych semestr II (II Kz) – forma zaoczna Rok szkolny 2020/2021 Ważny od dnia 01.09.2020 ZMIANA OD 18.01.2021 – otwórz

Harmonogram konsultacji zbiorowych dla zawodu: Opiekun medyczny semestr II (II Om) – forma zaoczna Rok szkolny 2020/2021 Ważny od dnia 01.09.2020 ZMIANA OD 14.12.2020 –otwórz

Harmonogram konsultacji zbiorowych dla zawodu: Technik sterylizacji medycznej semestr II (II Ts) – forma zaoczna Rok szkolny 2020/2021 Ważny od dnia 01.09.2020 ZMIANA OD 14.12.2020 – otwórz