Plan lekcji

Rozkład skróconych lekcji w dniu 5 kwietnia 2023 r. – otwórz

Rozkład lekcyjny obowiązujący od 12.06.2023 r. –otwórz

Rozkład lekcyjny obowiązujący od 29.05.2023 r. –otwórz

Rozkład lekcyjny obowiązujący od 22.05.2023 r. –otwórz

Rozkład lekcyjny obowiązujący od 15.05.2023 r. – otwórz

Rozkład lekcyjny obowiązujący od 08.05.2023 r. – otwórz

Rozkład lekcyjny obowiązujący od 17.04.2023 r. do 28.04.2023 r. – otwórz

Rozkład lekcyjny obowiązujący od 06.03.2023 r. – otwórz

Rozkład lekcyjny obowiązujący od 27.02.2023 r. – otwórz

Rozkład lekcyjny obowiązujący od 06.02.2023 r. –otwórz

Rozkład lekcyjny obowiązujący od 30.01.2023 r. Dla oddziału IT od 01.02.2023 – otwórz


Harmonogram konsultacji zbiorowych dla zawodu: Technik sterylizacji medycznej semestr I (I Ts) – forma zaoczna Rok szkolny 2022/2023
Obowiązujący od 01.02.2023 r
  –otwórz

Harmonogram konsultacji zbiorowych dla zawodu: Technik usług kosmetycznych semestr III (III Kz) – forma zaoczna Rok szkolny 2022/2023
Zmiana harmonogramu od 10.03.2023 r.
 – otwórz

Harmonogram konsultacji zbiorowych dla zawodu: Asystent osoby niepełnosprawnej semestr I (I An) – forma zaoczna Rok szkolny 2022/2023
Obowiązujący od 01.02.2023 r
  – otwórz

Harmonogram konsultacji zbiorowych dla zawodu: Opiekunka dziecięca semestr I (I O) – forma zaoczna Rok szkolny 2022/2023
Obowiązujący od 01.04.2023 r.
 – otwórz