Zostańcie naszymi darczyńcami!

Chcesz abyśmy mogli jeszcze lepiej funkcjonować, kształcić i doskonalić umiejętności naszych słuchaczy, rozwijać ich pasje?.
Możesz nam w tym pomóc.
Prosimy ustaw dowolną nawet najmniejszą kwotę stałego przelewu tytułem:
– darowizna na cele promocyjne
– darowizna na zakup środków dydaktycznych
MSCKZiU w Jaśle ul. Tadeusza Sroczyńskiego 2, 38-200 Jasło
NUMER KONTA: 58 1020 4391 0000 6202 0158 9902
Wśród osób nas wspierających raz w miesiącu wylosujemy 1 darczyńcę, który za darmo skorzysta z usług naszych kosmetyczek.
Wszystkim, którzy odpowiedzą na naszą prośbę serdecznie dziękujemy.
Prosimy o przekazanie tej wiadomość swoim bliskim, przyjaciołom, znajomym, ludziom, którym leży na sercu edukacja na bardzo wysokim poziomie.