Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości 2021

Wyróżnienie za Dobra Praktykę dla Medyczno-Społecznego Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle w konkursie Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości 2021

W dniu 26 października 2021 r. delegacja naszej szkoły miała zaszczyt uczestniczyć w uroczystej gali z okazji wręczenia nagród w V edycji konkursu Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości organizowanym przez Fundację Funduszu Współpracy, w czasie której na ręce przedstawicielki naszej szkoły, nauczycielki Pani Mari Kosiby złożono dyplom potwierdzający uznanie projektu „Zawsze dla wszystkich” za dobrą praktykę.

Głównym celem konkursu Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości było zidentyfikowanie, wybór i rozpowszechnienie najciekawszych rozwiązań podnoszących jakość edukacji zawodowej w Polsce. Do konkursu napłynęło 44 zgłoszenia z 14 województw. Projekty były oceniane przez ekspertów pod kontem jakości, innowacyjności, efektywności i przystosowania nauczania do potrzeb rynku pracy. Kapituła konkursu miała na celu wyłonienie szkół zawodowych o wysokim poziomie, docenienie ich działalności wychodzących poza programową działalność oraz wzmocnienie prestiżu edukacji zawodowej, jako atrakcyjnej formy kształcenia. W tym roku do konkursu można było zgłaszać projekty w czterech obszarach: dobre praktyki organizacji pracy zdalnej, rozwój szkoły, w tym rozwój kadry pedagogicznej, zarządzanie, planowanie i ocena programu nauczania, współpraca z otoczeniem szkoły, w tym z pracodawcami, wykraczająca po za standardową organizację praktyk oraz kształtowanie kompetencji kluczowej uczniów.

Projekt zgłoszony przez nasza szkołę został wyróżniony w kategorii współpraca z otoczeniem szkoły, w tym z pracodawcami, wykraczająca poza standardową organizację praktyk i dotyczył szerokiej współpracy naszej szkoły z jasielskim oddziałem PCK oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Projekt „Zawsze dla wszystkich” opisywał długofalowe działania MSCKZiU w Jaśle zwiększające wiedzę na temat zasad oddawania krwi oraz zasad udzielania pierwszej pomocy, organizację pomocy potrzebującym mieszkańcom Jasła i okolic w sytuacjach losowych takich, jak powódź, czy pandemia COVID-19 oraz udział naszych słuchaczy i absolwentów w projekcie „Opieka wytchnieniowa” organizowanym przez PCK.

Otrzymana nagroda jest kolejnym wyróżnieniem dla naszej szkoły w konkursie Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości. W 2018 r. nasza szkoła otrzymała wyróżnienie za dobrą praktykę w kategorii rozwój szkoły za projekt „Zwrotnik raka”, który dotyczył profilaktyki raka piersi a w 2019 r. wyróżniono projekt „Masażysta – Zawodowy specjalista”.

Docenienie działań Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle w ogólnopolskim konkursie jest ogromnym wyróżnieniem i motywacją do dalszej pracy i rozwoju szkoły.