Transplantacja-dar życia

„Transplantacja – dar życia” to hasło konferencji zorganizowanej w związku z Ogólnopolskim Dniem Transplantacji. Dzień Transplantacji obchodzony jest 26 stycznia, jako upamiętnienie pierwszego udanego przeszczepu nerki w naszym kraju, który miał miejsce w 1966 roku w I Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej w Warszawie.

Konferencja została zorganizowana przez nauczycieli i uczniów Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle, w celu zapoznania młodzieży szkół średnich oraz szkoły medycznej z ideą transplantacji narządów i honorowego dawstwa krwi. Spotkanie zostało objęte patronatem przez Centrum Organizacyjno- Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Zagadnienia dotyczące transplantacji przedstawiły: dr nauk medycznych Irena Milaniak- koordynator pobierania i przeszczepiania narządów z Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II oraz dr nauk o zdrowiu Ewa Zawilińska- dyrektor regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Licznie przybyła młodzież wysłuchała wykładu dr Ewy Zawilińskiej: „Na czym polega przeszczepianie narządów i szpiku” oraz dwóch prelekcji dr Ireny Milaniak: „Jak rozmawiać z rodziną o swojej woli oddania narządów po śmierci” i „Sztuka przeszczepienia serca”. Szczególne zainteresowanie wzbudziło wystąpienie biorcy narządu- pacjentki po przeszczepie nerki, która na swoim przykładzie przedstawiła jak wygląda życie z hemodializą, a jak po przeszczepie nerki. Jesteśmy wdzięczni za podzielenie się z nami doświadczeniem związanym ze zmaganiem się z ciężką chorobą.

Dla młodzieży szkoły medycznej bardzo wzruszające było świadectwo obecnej uczennicy szkoły, która jest córką zmarłego dawcy narządów. W swoim wystąpieniu „To była zwyczajna noc”, nasza koleżanka opowiedziała o przeżyciach po drugiej stronie procedury transplantacyjnej. Dopełnieniem dawstwa narządów i szpiku jest dawstwo krwi. Ideę honorowego krwiodawstwa przybliżyła zebranym dr Ewa Zawilińska, przy tej okazji zachęcając do udziału w Pikniku Honorowego Dawstwa Krwi, który odbędzie się przy budynku szkoły medycznej, w dniu 17 maja bieżącego roku.

Uczestnicy Konferencji mieli możliwość zaopatrzyć się w materiały dotyczące przeszczepu narządów, a także oświadczenia woli. Miłym akcentem spotkania było ufundowanie dwóm losowo wybranym uczestnikom pobytu w hotelu w Krynicy Zdroju. Fundatorem voucherów byli właściciele restauracji „u Schabińskiej”.

Podsumowując Konferencję dr Alicja Zając, nauczyciel szkoły medycznej i inicjator tego spotkania powiedziała m. in.: „Cieszę się, że mogliśmy przybliżyć ten trudny, ale bardzo ważny temat młodzieży jasielskich szkół. Ogromne znaczenie przeszczepiania narządów wewnętrznych w ratowaniu życia ludzkiego podkreśla hasło tegorocznego Dnia Transplantacji, które brzmi: „nie zabieram swoich organów do nieba, tam wiedzą, że potrzebne są na ziemi”.