Patryk Ryba

Ukończyłem Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle na kierunku technik analityk. Od września 2019 roku kontynuuję naukę w MSCKZiU w Jaśle. Dlaczego wybrałem tę szkołę? Wiele czynników na to wpłynęło. Jednak ostateczną decyzję podjąłem po dniach otwartych szkoły, podczas których panowała przyjazna atmosfera wśród uczniów i nauczycieli. Chodzi tutaj również wielu moich znajomych. W Jaśle to szkoła z tradycją, utrzymująca wysoki poziom kształcenia. Dla mnie bardzo ważne jest również to, że mogę uczyć się za darmo. Naukę w zawodzie technik farmaceutyczny wybrałem nieprzypadkowo. Zawód ten daje duże możliwości zatrudnienia w kraju i za granicą. To była dobra decyzja!