Marta Żychowska

Dlaczego wybrałam tę szkołę?
Mam na imię Marta. Jestem absolwentką Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle. W 2021 roku zdobyłam kwalifikację do pracy w zawodzie technik masażysta oraz opiekun medyczny. Dlaczego wybrałam tę szkołę? Można w niej solidnie przygotować się do zawodu, jest dużo zajęć praktycznych, które pomagają w zdobyciu odpowiednich umiejętności. Kadra nauczycieli jest kompetentna oraz przyjazna, zawsze są otwarci na nowe pomysły i wspierają słuchaczy w rozwoju swoich zainteresowań. Na wielu różnorodnych zajęciach nauczyłam się wszystkiego co jest potrzebne w mojej aktualnej pracy jako masażysta.
To był dobry wybór!