Szkoła pamięta

Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle przystąpiło do akcji: „Szkoła pamięta”, której organizatorem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem akcji jest uwrażliwienie młodzieży na potrzebę pielęgnowania pamięci o tych, którzy walczyli o naszą wolność, a szczególnie tych, którzy są związani z historią naszego regionu. Nauczyciele i słuchacze kierunków technik farmaceutyczny semestr V, technik masażysta semestr IV, higienistka stomatologiczna semestr III, terapeuta zajęciowy semestr IV:
• porządkowali i odwiedzali groby osób zasłużonych i cenionych w naszej społeczności;
• odwiedzali lokalne miejsca pamięci i zgłębiali ich historię;
• zapalali znicze w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej;
• brali udział w wycieczce patriotycznej – Izba Pamięci w piwnicach Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (ul. Za Bursą 1)