Święto Konstytucji 3 Maja

3 dzień maja, to ważny dzień dla wszystkich Polaków. Rokrocznie bardzo uroczyście świętujemy uchwalenie Konstytucji 3 Maja, co miało miejsce w 1791 roku. Powszechnie przyjmuje się, że była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.

Święto narodowe uchwalono w 1919 roku. Po wojnie władze komunistyczne zabroniły jego obchodów. Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono w 1990 roku. W tym roku, w 229 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja,  z powodu pandemii koronawirusa, nie będzie pochodów i tłumnych uroczystości. Niemniej wszyscy pamiętamy o tym ważnym Święcie Narodowym.

Zachęcamy do świętowania poprzez wywieszenie flagi i wspólne rozmowy o historii święta. Zostańmy w domach i dajmy wyraz naszej dumy narodowej z tego święta.