Spotkanie Wigilijne

„I pomyśl, jakie to dziwne,
że Bóg miał lata dziecinne,
matkę, osiołka, Betlejem.”

Jan Twardowski

14.12.2022r. – Spotkanie Wigilijne w Medyczno – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.