Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

W dniu 02.09.2019 r. w szkole odbyła się uroczysta akademia, inaugurująca nowy rok szkolny 2019/2020. Do społeczności szkolnej zostali przyjęci słuchacze semestrów pierwszych, którzy rozpoczęli kształcenie w zawodach: technik masażysta, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny. W trakcie akademii uczczono 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Pani dyrektor powitała słuchaczy oraz kadrę pedagogiczną życząc wielu sukcesów w nauce i pracy. Na koniec uroczystości głos zabrał ksiądz Krzysztof, który po refleksyjnym przemówieniu udzielił wszystkim błogosławieństwa na cały rok szkolny.