Praktyki zawodowe – technik masażysta

W ramach praktyk zawodowych w semestrze II w zawodzie technik masażysta, słuchacze mieli możliwość zapoznać się ze specyfiką  pracy gabinetu masażu i fizjoterapii w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „AGA” w Jastarni.

Uczniowie pod kierunkiem opiekuna praktyk pana Ariela Janochy, wykonywali zlecone zabiegi masażu klasycznego dostosowane do potrzeb pacjentów turnusu rehabilitacyjnego. Mogli również obserwować wykonywanie zabiegów fizykoterapii oraz ćwiczeń kinezyterapeutycznych.

Zdobywali umiejętność nawiązywania kontaktów z pacjentami, przeprowadzania wywiadu, badań oraz dostosowywania metodyki zabiegów do ich potrzeb.

Słuchacze uzyskali wysokie oceny, pochwały ze strony opiekuna a także pacjentów oraz bardzo cenne doświadczenie.