Obchody Dnia Edukacji Narodowej Wojewódzkich Jednostek Oświatowych

W dniu 17 października 2022 r. delegacja naszej szkoły na czele z Panią Dyrektor Moniką Kulik-Marek wzięła udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej Wojewódzkich Jednostek Oświatowych. W czasie tej wspaniałej uroczystości organizowanej przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie zostały wręczone Nagrody Województwa Podkarpackiego przyznawane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego nauczycielom za szczególne osiągniecia dydaktyczno-wychowawcze. Wśród nagrodzonych znalazła się pani Ewa Białogłowicz, wieloletni nauczyciel naszej szkoły odznaczający się wybitnymi osiągnięciami dydaktycznymi. W czasie uroczystości zostały również wręczone stypendia dla słuchaczy medyczno-społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. W tym roku Zarząd Województwa przyznał rekordową liczbę stypendiów dla słuchaczy naszej szkoły w ilości 51. Każdy ze stypendystów wykazał się wybitnymi wynikami w nauce, wysoką frekwencją oraz zaangażowaniem na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. W imieniu wszystkich  osób, którym przyznano stypendium w Rzeszowie wystąpiła Pani Justyna Sobol z semestru II kierunku technik sterylizacji medycznej oraz Pan Paweł Szczyrba z semestru V kierunku technik farmaceutyczny. Wszystkim stypendystom jeszcze raz serdecznie gratulujemy.