Konferencja „Nigdy nie było dobrej wojny i złego pokoju”

27 października 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyła się konferencja, której tematem była literatura wojenna, a motywem przewodnim słowa Benjamina Franklina „Nigdy nie było dobrej wojny i złego pokoju”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie, działającą w ramach Podkarpackiego Związku Placówek Wojewódzkich.
Znamienici goście i wykładowcy w swoich wystąpieniach poruszyli niezwykle ważne i aktualne zagadnienia:
• „W dialogu ze złem nie ma zwycięzców”;
• „Pojęcie utraconego świata w twórczości: Przemysława Bystrzyckiego, Gustawa Herlinga – Grudzińskiego, Józefa Mackiewicza, Włodzimierza Odojewskiego”;
• „Problemy wojny i pokoju w refleksji filozoficznej”;
• „Wojna o pokój – informacja i dezinformacja z perspektywy szkoły”.
W konferencji uczestniczył bibliotekarz naszej szkoły.