Jubileusz PCK

Słuchacze i nauczyciele szkoły medycznej aktywnie uczestniczyli w akcjach zorganizowanych w związku z obchodami jubileuszu 105-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Część z nich brała udział w Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie” – oddając krew lub propagując tą zaszczytną ideę wśród mieszkańców miasta. Na wyróżnienie zasługuje słuchaczka Anna Majka, która uzyskała tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi II stopnia. Inni dokonywali pomiarów ciśnienia tętniczego krwi oraz demonstrowali przebieg resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W ramach akcji „Komórkomania” realizowanej pod patronatem DKMS- wolontariusze rejestrowali osoby chętne na potencjalnych dawców szpiku kostnego. Osoby, które znalazły się w bazie potencjalnych dawców, mogą zostać poproszone o dawstwo szpiku dla osoby chorującej na raka krwi. Decyzja o oddaniu krwi czy dawstwie szpiku kostnego jest odpowiedzialna i wymaga prawdziwej dojrzałości. Społeczność jasielskiego Medyka organizując powyższe działania oraz bezpośrednio w nich uczestnicząc zdała ten egzamin wzorowo!

Alicja Zając
nauczyciel, opiekun Szkolnego Koła PCK
h uczestnicząc zdała ten egzamin wzorowo!