Dzień Edukacji Narodowej

10 października 2019 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się od przywitania Pani dyrektor, kierowników kształcenia praktycznego, grona pedagogicznego, pracowników administracji i obsługi oraz słuchaczy semestrów pierwszych tj. technika masażysty, technika usług kosmetycznych, technika farmaceutycznego oraz opiekuna medycznego. Następnie głos zabrała Pani dyrektor, która mówiła o trudnej, ale jakże pięknej i pełnej wyzwań pracy nauczyciela. Podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie  oraz życzyła wielu sił, wytrwałości  oraz sukcesów w tym wyjątkowym zawodzie. Pani dyrektor wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym nauczycielom i pracownikom oraz  indeksy przedstawicielom słuchaczy semestrów pierwszych. Słuchacze piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.