Technik sterylizacji medycznej

Jest specjalistą od utrzymywania sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia w czystości mikrobiologicznej. Zawód ten powstał na wniosek środowiska zajmującego się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych. Niektóre specjalizacje medyczne, np. chirurgia czy stomatologia opierają się o wykorzystanie szerokiej gamy narzędzi, które mają bezpośrednią styczność z organizmem pacjenta. Aby uniknąć zakażenia lub zapobiec rozprzestrzenianiu się chorobotwórczych drobnoustrojów, wszystkie te przedmioty powinny być odpowiednio przygotowane do pracy. Tym zadaniem zajmuje się technik sterylizacji medycznej.

2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

a) Kwalifikacja 1:
MED.12 – Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych.

3. Sylwetka absolwenta 
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik sterylizacji medycznej będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
a) manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi,
b) przygotowywania roztworów preparatów do mycia i dezynfekcji,
c) obsługi specjalistycznych maszyn, służących do mycia i dezynfekcji – kontrola obu procesów,
d) demontażu narzędzi przed myciem i sterylizacją oraz ich późniejszego montażu,
e) kontroli jakościowej i ilościowej sprzętu medycznego,
f) pakietowania umytych i zdezynfekowanych narzędzi, bielizny operacyjnej, materiałów opatrunkowych,
g) sterylizacji narzędzi bielizny operacyjnej i materiałów opatrunkowych,
h) obsługi urządzeń do sterylizacji oraz kontroli procesu,
i) prowadzenia dokumentacji wszystkich przeprowadzanych czynności.

4. Technik sterylizacji medycznej znajdzie zatrudnienie w: 

a) gabinetach stomatologicznych,
b) gabinetach zabiegowych np chirurgicznych, ginekologicznych itp,
c) centralnych sterylizatorniach,
d) punktach sterylizacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej,
e) pracowniach endoskopowych
f) pracowniach mikrobiologii,
g) na bloku operacyjnym.

Ogólnie technik sterylizacji medycznej może znaleźć pracę wszędzie tam, gdzie świadczy się usługi sterylizacji.

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia 

Szkoła posiada następujące pomieszczenia dydaktyczne:
a) pracownię sterylizacji medycznej.