Technik ortopeda

Technik ortopeda to osoba, która projektuje, wykonuje i sprzedaje przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Na rynku krajowym i zagranicznym zapotrzebowanie na specjalistów tego zawodu ciągle rośnie, także w związku z programami wojewódzkimi, czy krajowymi dotyczącymi aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, dla których usługi świadczy właśnie technik ortopeda.

 1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia.
  MED.11 – Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych.
 2. Sylwetka absolwenta.
  Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik ortopeda jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
 • oceniania stanu funkcjonalnego pacjenta wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego oraz projektowania i wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • opracowywania indywidualnego planu zaopatrzenia ortopedycznego i w środki pomocnicze zgodnie z zaleceniami lekarza oraz potrzebami pacjenta,
 • dobierania i stosowania procesu technologicznego do wykonywania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych oraz kierowania tym procesem,
 • dokonywania bieżących napraw przedmiotów ortopedycznych,
 • podejmowania współpracy z placówkami ochrony zdrowia w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w zakresie wczesnej rehabilitacji pacjenta.
 1. Technik ortopeda znajdzie zatrudnienie w:
 • szpitalnych oddziałach ortopedycznych i rehabilitacyjnych,
 • zakładach usprawniania leczniczego,
 • zakładach sprzętu ortopedycznego,
 • zakładach naprawy sprzętu ortopedycznego,
 • gabinetach ortopedycznych,
 • pracowniach ortopedycznych.
 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
  Szkoła zapewnia pomieszczenia dydaktyczne z wyposażeniem odpowiadającym technologii i technice stosowanej w zawodzie.