Technik masażysta

To zawód z przyszłością, jeden z popularniejszych zawodów medycznych związanych z rehabilitacją. Technik masażysta jest poszukiwanym na rynku pracy specjalistą współpracującym w zespole rehabilitacyjnym, wykonującym zabiegi masażu leczniczego, relaksacyjnego czy sportowego.

2. Informacja dodatkowe 
W semestrze III i IV pracowni masażu prowadzona jest innowacja pedagogiczna
Terapie SPA i wellness

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia :

a) Kwalifikacja 1:
MED.10 – Świadczenie usług w zakresie masażu.

4. Sylwetka absolwenta
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik masażysta będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
a) wykonywania masażu medycznego,
b) wykonywania masażu sportowego,
c) wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego,
d) wykonywania zabiegów Spa i wellness,
e) wykonywania masażu w odnowie biologicznej,
f) prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

5. Technik masażysta znajdzie zatrudnienie w: 

a) szpitalach,
b) przychodniach i ambulatoriach,
c) sanatoriach,
d) ośrodkach SPA i odnowy biologicznej,
e) klubach sportowych,
f) gabinetach masażu.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia 

Szkoła posiada następujące pomieszczenia dydaktyczne:
a) pracownię masażu.