Technik elektroniki i informatyki medycznej

Technik elektroniki i informatyki medycznej to specjalista o wielostronnych kwalifikacjach. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu elektroniki, informatyki i techniki elektroradiologii. Głównym zadaniem osoby pracującej w tym zawodzie jest obsługa elektronicznego i informatycznego sprzętu wykorzystywanego w medycynie, kontrola jego funkcjonowania oraz serwisowanie. Technik elektroniki i informatyki medycznej to niezwykle ciekawy i przyszłościowy zawód, ponieważ współczesna diagnostyka i terapia medyczna nie może się obejść bez systemów komputerowych, a rozwój w tej dziedzinie ciągle postępuje.
Nauka trwa 2 lata.

 1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia.
  MED.07. Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej.
 2. Sylwetka absolwenta.
  Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik ortopeda jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
 • instalowania i uruchamiania urządzeń elektroniki medycznej zgodnie z instrukcją obsługi,
 • instalowania i uruchamiania urządzeń informatyki medycznej zgodnie z instrukcją obsługi,
 • eksploatowania urządzeń elektroniki i informatyki medycznej w sieci komputerowej,
 • prowadzenie dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzeń elektroniki
  i informatyki medycznej,
 • przeprowadzanie montażu urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej zgodnie z dokumentacją,
 • wykonywanie pomiarów i oceniania stanu technicznego urządzeń elektroniki
  i informatyki medycznej.
 1. Technik elektroniki i informatyki medycznej znajdzie zatrudnienie w:
 • zespołach elektromedycznych w szpitalach, przychodniach i klinikach w ośrodkach naukowo – badawczych,
 • pracowniach informatyki medycznej,
 • zakładach produkujących i projektujących sprzęt elektroniczny oraz aparaturę medyczną,
 • serwisach firmowych aparatury medycznej, zakładach naprawy sprzętu elektronicznego.
 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
  Szkoła zapewnia pomieszczenia dydaktyczne z wyposażeniem odpowiadającym technologii i technice stosowanej w zawodzie.