Opiekun medyczny

Opiekun medyczny to zawód, którego przyszłość z pewnością nie jest zagrożona, ponieważ jest szczególny – to praca z człowiekiem, którego samodzielność jest bardzo ograniczona, a rolą opiekuna jest zaspokajanie jego podstawowych potrzeb życiowych, dbałość o bezpieczeństwo i utrzymywanie aktywności. Aby móc to robić, niezbędna jest wszechstronna wiedza o czynnikach determinujących utrzymanie optymalnego stanu zdrowia, a także wysoki poziom umiejętności wykonywania czynności opiekuńczych.

 1. Absolwent kończąc szkołę będzie przygotowany do:
  a) rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej
  i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
  b) świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
  c) współpracy z pielęgniarkami i lekarzami oraz innym personelem,
  d) wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań
  laboratoryjnych,
  e) wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie
  SOS 3D – metoda Hoppe,
  f) wykonywania wybranych czynności medycznych
  – w podmiotach leczniczych, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w środowisku domowym.
 2. Czas kształcenia: 1,5 roku
  Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
  a) Kwalifikacja MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.
 3. Opiekun medyczny znajdzie zatrudnienie w:
  a) szpitalach – oddziały szpitalne,
  b) zakładach opiekuńczo-leczniczych,
  c) ośrodkach i domach pomocy społecznej,
  d) niepubliczne zespołach opieki zdrowotnej,
  e) środowiskowych domy pomocy,
  f) fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.
  Opiekun medyczny może również sprawować indywidualną opiekę w domu pacjenta.
 4. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:
  Szkoła posiada następujące pomieszczenia dydaktyczne:
  a) pracownię opiekuna medycznego.