Asystentka stomatologiczna

Zawód asystentki stomatologicznej jest jednym z najczęściej poszukiwanych w krajach Unii Europejskiej, cieszy się również coraz większym powodzeniem na polskim rynku pracy. Absolwenci tego kierunku poszukują pracy w polskich gabinetach dentystycznych różnych specjalności, a część z nich w innych krajach UE. W Polsce istnieje już wiele gabinetów stomatologicznych, które zapewniają nowoczesne metody leczenia. Zatrudniają wykwalifikowanych pracowników, chcąc zapewnić pacjentom najwyższą jakość usług w zakresie leczenia oraz profilaktyki stomatologicznej. Nauka trwa 1 rok. 

 1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
  a) Kwalifikacja 1MED.01 – Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy
 1. Sylwetka absolwenta
  Absolwent kończący szkołę w zawodzie asystentka stomatologiczna będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
  a) współpracy z lekarzem dentystą w zakresie wykonywania zabiegów,
  b) przygotowania gabinetu, narzędzi i materiałów niezbędnych do pracy,
  c) asystowania lekarzowi w trakcie zabiegów dentystycznych,
  d) wykonywania pracy o charakterze administracyjnym.

Praca w gabinecie dentystycznym wymaga sprawnej organizacji, utrzymania nienagannej higieny i dobrego kontaktu z klientem. W trakcie nauczania słuchacz nabędzie umiejętności i praktykę niezbędne do pracy w zawodzie.

 1. Asystentka stomatologiczna znajdzie zatrudnienie w:
  a) Asystentka stomatologiczna może podjąć pracę w publicznych lub prywatnych gabinetach dentystycznych, ośrodkach zdrowia, przychodniach lub klinikach.
 2. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
  Zajęcia odbywają się w następujących pomieszczeniach dydaktycznych:
  a) pracowni asystentki stomatologicznej.