Asystent Osoby Niepełnosprawnej

To nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Dyplom potwierdzający...

Technik sterylizacji medycznej

Jest specjalistą od utrzymywania sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia w czystości mikrobiologicznej. Zawód ten powstał na wniosek środowiska zajmującego się wytwarzaniem...

Protetyk słuchu

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie protetyk słuchu jest przygotowany do wykonywania badań słuchu u dorosłych i dzieci, analizowania i oceniania wyników badań słuchu na potrzeby...

Opiekun medyczny

Opiekun medyczny to zawód, którego przyszłość z pewnością nie jest zagrożona, ponieważ jest szczególny – to praca z człowiekiem, którego...

Technik usług kosmetycznych

To zawód o charakterze higieniczno-estetycznym, którego specyfiką jest kosmetyka pielęgnacyjna, lecznicza i upiększająca, pomoc w tworzeniu estetycznego, zdrowego wyglądu i dobrego...