Akcja szycia maseczek

Nasza szkoła jako pierwsza, o czym poinformowali nas pracownicy szpitala, w dobie koronawirusa zainicjowała pomoc dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle organizując akcję szycia maseczek.  Do akcji w bardzo szybkim czasie  zgłosiło się wiele osób, które poświęciły swój czas i pracę, by uszyć ich jak najwięcej. Krąg osób zaangażowanych w ten wspólny cel powiększał się.

Samorząd Słuchaczy przeznaczył ze swoich składek pieniądze na zakup gumeczek potrzebnych do masek. Maseczki były przekazywane pracownikom szpitala w kilku transzach, ostatnia odbyła  się 05.05.br. Ogólna liczba uszytych maseczek to prawie ponad  6 tysięcy!

Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy bezpośrednio włączyli się w akcję szycie maseczek dla pracowników służby zdrowia: pani Ewie Piekarskiej – dyrektor GOK w Kołaczycach,  pani Stanisławie Ablewicz – dyrektor GBP w Jaśle z/s w Szebniach, pani Beacie Gałuszce FUH ,”Ga-betka” Jasło, siostrom ze Zgromadzenia sióstr Św. Michała Archanioła w Jaśle, pracownikom Zespołu Szkół w Dębowcu, pani Ewie Wieczorek, pani Marcie Jasickiej, pani Aleksandrze Klisiewicz, pani Dorocie Nabożnej, panu Piotrowi Sobolewskiego, pani Ewie Białogłowicz, pani Korneli Stodolak, pani Karolinie Kosibie.

Dziękujemy również osobom, które włączyły się pośrednio w akcję: nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi naszej szkoły oraz członkom rodzin osób szyjących.