Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

Technik usług kosmetycznych

Czas kształcenia: 2 lata
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie
Kwalifikacje: wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy,
wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług kosmetycznych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przeprowadzania diagnozy kosmetycznej;
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających;
 • udzielania porad kosmetycznych;
 • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch etapów:

 • etap pisemny,
 • etap praktyczny.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Miejsca pracy:

 • gabinety kosmetyczne
 • gabinety odnowy
 • firmy kosmetyczne

Przedmioty objęte planem nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne
 2. Wybrana zagadnienia z psychologii, socjologii i etyki
 3. Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii
 4. Dermatologia
 5. Zdrowie publiczne
 6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 7. Chemia kosmetyczna
 8. Podstawy prawa i przedsiębiorczość w zawodzie
 9. Ratownictwo przedmedyczne
 10. Technologie informatyczne w zawodzie
 11. Język obcy zawodowy
 12. Wybrane zagadnienia z fizykoterapii
 13. Kosmetologia
 14. Pracownia kosmetyczna
 15. Zajęcia praktyczne
 16. Praktyka zawodowa
Plan nauczania na rok szkolny 2016_2017 - otwórz
© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl