Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

Technik masażysta

Czas kształcenia: 2 lata
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie
Kwalifikacje: świadczenie usług w zakresie masażu

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania masażu medycznego;
 • wykonywania masażu sportowego;
 • wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego;
 • prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch etapów:

 • etap pisemny,
 • etap praktyczny.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Miejsca pracy:

 • zespoły rehabilitacyjne szpitali i klinik,
 • zespoły rehabilitacyjne (gabinety) lecznictwa uzdrowiskowego,
 • zespoły rehabilitacyjne (gabinety) w przychodniach,
 • zespoły rehabilitacyjne zakładów pracy chronionej,
 • zespoły rehabilitacyjne turnusów rehabilitacyjnych,
 • gabinety odnowy biologicznej,
 • gabinety kosmetyczne,
 • kluby sportowe.

Przedmioty objęte planem nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne
 2. Wybrana zagadnienia z psychologii, socjologii i etyki
 3. Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii
 4. Zdrowie publiczne
 5. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 6. Technologie informatyczne w zawodzie
 7. Podstawy prawa i przedsiębiorczość w zawodzie
 8. Język migowy
 9. Język obcy zawodowy
 10. Wybrane zagadnienia kliniczne
 11. Ratownictwo przedmedyczne
 12. Teoria masażu
 13. Wybrane zagadnienia z fizjoterapii
 14. Pracownia masażu
 15. Zajęcia praktyczne
 16. Praktyka zawodowa

Plan nauczania na rok szkolny 2016_2017 - otwórz

© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl