Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

Technik elektroradiolog

Czas kształcenia: 2, 5 roku
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie
Kwalifikacje: świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektroradiolog jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywania pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;
 • wykonywania prac związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;
 • wykonywania samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych, ultradźwięków i badań w diagnostyce elektromedycznej;
 • analizowania wykonanych badań diagnostycznych, zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii i przygotowania ich do oceny przez lekarza;
 • wdrażania i koordynowania systemu zarządzania jakością.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch części:

 • części pisemnej;
 • części praktycznej.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Miejsca pracy: Kiniki, szpitale, przychodnie, oddziały i inne komórki organizacyjne podmiotów leczniczych, w których znajdują się następujące pracownie: pracownia rentgenografii, pracownia radiologii stomatologicznej, pracownia mammografii, pracownia tomografii komputerowej, pracownia radiodiagnostyki interwencyjnej (badania naczyniowe), pracownia densytometrii kośćca, pracownia medycyny nuklearnej (diagnostyki izotopowej, pozytonowej emisyjnej tomografii), pracownia rezonansu magnetycznego, pracownia ultrasonografii, pracownia spirometrii, pracownia elektrokardiografii, pracownia elektroencefalografii, pracownia elektromiografii, pracownia audiologii, pracownia radioterapii;

 • oddziały intensywnego nadzoru kardiologicznego i reanimacji,
 • sale operacyjne kardiochirurgii, ortopedii;
 • szpitalne oddziały ratunkowe;
 • zakłady radioterapii, zakłady medycyny nuklearnej.

Przedmioty objęte planem nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne
 2. Wybrane zagadnienia z psychologii, socjologii i etyki
 3. Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i patologii
 4. Zdrowie publiczne
 5. Technologie informatyczne w zawodzie
 6. Podstawy prawa i przedsiębiorczość w zawodzie
 7. Język migowy
 8. Język obcy w zawodzie
 9. Ratownictwo przedmedyczne
 10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 11. Fizyka i aparatura w elektroradiologii
 12. Ochrona radiologiczna
 13. Diagnostyka obrazowa
 14. Radioterapia
 15. Pracownia anatomii radiologicznej
 16. Pracownia diagnostyki i terapii
 17. Zajęcia praktyczne
 18. Praktyka zawodowa

 

© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl