Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

Rekrutacja

MEDYCZNO-SPOŁECZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W JAŚLE
JEST SZKOŁĄ PUBLICZNĄ, BEZPŁATNĄ.
SZKOŁA ORGANIZUJE PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU U PRACODAWCÓW.
PRZYJĘCIA BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH.

REKRUTACJA - WRZESIEŃ 2018/2019

Technik masażysta + innowacja terapie spa i wellness - tryb dzienny

Opiekun medyczny - tryb zaoczny

Protetyk słuchu - tryb zaoczny

Terapeuta zajęciowy - tryb dzienny

Technik elektroradiolog - tryb dzienny

Higienistka stomatologiczna - tryb dzienny

Technik sterylizacji medycznej - tryb dzienny

Technik usług kosmetycznych + innowacja dietetyka - tryb dzienny

Opiekun w domu pomocy społecznej - tryb zaoczny


OFERTA PŁATNYCH KURSÓW 2018/2019

Pierwsza pomoc

Opieka nad chorym unieruchomionym w łóżku

Zwalczanie otyłości i zdrowy styl życia

Masaż w odnowie biologicznej i spa

Pierwsza pomoc dla rodziców/osób zajmujących się dziećmi

Wspomaganie rozwoju dziecka do 1 roku życia (pierwsza pomoc)

Wspomaganie rozwoju dziecka do 1 roku życia (rozwój psychoruchowy)

Wspomaganie rozwoju dziecka do 1 roku życia (pielęgnacja i żywienie)

Pielęgnacja dłoni - masaż dłoni zabieg parafinowania dłoni

Manicure biologiczny

Manicure tradycyjny

Manicure hybrydowy

Manicure japoński

Język migowy

Język migowy dla personelu medycznego

Język angielski w opiece nad osobą starszą i niedołężną - poziom podstawowy

Język angielski przydatny do pracy w restauracji/pubie - poziom podstawowy

Kurs taneczny

Aktywizacja zawodowa - podjęcie działalności gospodarczej

Handmade - czyli wszystko z niczego

Warsztaty artystyczne

Decoupage - warsztaty

Kultywowanie tradycji


Wymagane dokumenty kandydata ubiegającego się o przyjęcie na semestr pierwszy zgodnie z regulaminem rekrutacji:
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy tylko szkół policealnych)
 • oryginał posiadanego świadectwa ukończenia szkoły (dotyczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych)
 • kwestionariusz kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły wydaje szkoła w sekretariacie szkoły lub:
  można wydrukować plik w formacie "docx" (drukuj dwustronnie) i wypełnić ręcznie lub można wypełnić formularz wykorzystując komputer z programem Word lub OpenOffice/LibreOffice i po wypełnieniu formularza wydrukować dwustronnie,
  - kwestionariusz 2018/2019 (Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle) - otwórz
  - kwestionariusz 2018/2019 (Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Jaśle) - otwórz
  - kwestionariusz 2018/2019 (kursy płatne) - otwórz
 • 3 zdjęcia podpisane na odwrocie
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (poradnia medycyny pracy, druk skierowania do pobrania w sekretariacie szkoły)
 • dowód osobisty do wglądu
 • komplet dokumentów prosimy składać w sekretariacie szkoły.
Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły w godz. 8.00 - 15.00

tel. 13 446 8249, 13 446 8571.

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 dla: Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle - otwórz

© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl