Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

W ramach działalności profilaktycznej zorganizowano szkolenie dla słuchaczy szkoły z zakresu profilaktyki uzależnień- narkotyki, dopalacze, lekomania, palenie papierosów. Szkolenie przybliżyło zebranym przyczyny, następstwa biologiczne, psychiczne, społeczne oraz skutki prawne wynikające z posiadania i stosowania środków odurzających.

Zorganizowano również spotkanie z przedstawicielem Policji, który przybliżył słuchaczom skutki prawne związane z posiadaniem, dystrybucją i zażywaniem środków uzależniających oraz poruszył problem zagrożeń jakie związane są z poruszaniem się w internecie. Tematyka antynikotynowa jest uwzględniana na spotkaniach słuchaczy z opiekunami oddziałów.

© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl