Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

W semestrze drugim wśród uczniów i słuchaczy naszej szkoły przeprowadzono szkolenie na temat: "Profilaktyki raka piersi’". Przed szkoleniem, wśród młodzieży semestrów drugich, przeprowadzono ankietę dotyczącą omawianego tematu. Informacja zwrotna uzyskana od odbiorców szkoleń dowodzi, iż pomimo bardzo dużej dostępności wiedzy na temat raka piersi nadal wiele osób posiada bardzo szczątkowe wiadomości na ten temat i nie wykonuje samobadania piersi. Dlatego też, profilaktyka w tym zakresie jest ciągle niezbędna i konieczna.

© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl