Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

Opiekunka dziecięca

Czas kształcenia: 2 lata
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie
Kwalifikacje:
Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekunka dziecięca jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
 • pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego;
 • prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;
 • promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych;
 • udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch etapów:

 • etap pisemny,
 • etap praktyczny.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.


Miejsca pracy:
 • żłobki,
 • przedszkola,
 • domy małego dziecka,
 • sanatoria,
 • dziecięce oddziały szpitalne,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • środowisko domowe dziecka,

Przedmioty objęte planem nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne
 2. Wybrana zagadnienia z psychologii, socjologii i etyki
 3. Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i patologii
 4. Zdrowie publiczne
 5. Technologie informatyczne w zawodzie
 6. Podstawy prawa i przedsiębiorczość w zawodzie
 7. Język migowy
 8. Język obcy zawodowy (do wyboru: j.angielski)
 9. Ratownictwo przedmedyczne
 10. Teoria pielęgnowania dziecka
 11. Teoria wychowania dziecka
 12. Wychowanie muzyczne
 13. Literatura dziecięca
 14. Pracowania pielęgnowania dziecka
 15. Pracownia wychowania dziecka
 16. Pracownia wychowania artystycznego dziecka
 17. Zajęcia praktyczne
 18. Praktyka zawodowa
© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl